OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Znaky DHZO Bolešov

                      

 

                                                                                              

                                      

 

UPOZORNENIE!
Vlastníkom autorských práv na logo DHZO Bolešov je Dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov. Dobrovoľné požiarne zbory smú používať logo len na svoju potrebu a korešpodenciu ak tieto aktivity sú nekomerčné. Použitie loga na komerčné a reklamné účely bez písomného súhlasu DHZO Bolešov je porušením zákona o autorských právach a trestné podľa platných zákonov.
Akákoľvek zmena farebnosti a vzhľadu loga je porušením autorských práv.

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku