OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výbor a členovia DHZ

 

 

 VÝBOR DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU 
BOLEŠOV  

 

por.č. fotka funkcia hodnosť priezvisko meno rok nástupu
1 predseda
strojník
vrchný technik Prna Pavol 1997
2 podpredseda-veliteľ
strojník
vrchní technik Rác Marián 1992
3

tajomník 
strojník

nadzbormajster Matuščin Milan 2002
4 pokladník nadrotník Čerepanová Lucia 2013
5 referent mládeže rotník Nikolas Kvasnica 2016
6 strojník technik Rác Ľubomír 1991
7 referentka žien vrchný hasič Panáčková Dominika 2012
8 člen výboru nadzbormajster Rác Martin 1997
9 člen výboru mladší zbormajster Mikula Jozef 2011
10 člen výboru nadrotník Patrik Svedek 2016

 

 ČLENOVIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
BOLEŠOV
 

 

por.č. fotka funkcia hodnosť priezvisko meno rok nástupu
11

člen inšpektor Kvasnica Štefan 1958
12 člen technik Rác Štefan 1959
13 člen technik Baláž Anton st. 1959
14 člen mladší technik Burdej Peter 1959
15 člen mladší technik  Baláž Anton ml.  1992
16 člen mladší technik Matlovič Marcel 1992
17 člen mladší technik  Švitel Jozef  1993
18 člen nadzbormajster  Koyš Marek 1998
19 člen nadzbormajster Matuščinová Zuzana 2002
20 člen starší zbormajster Ing. Belák Matej 2004
21 revízor starší zbormajster Čerepan Boris 2004
22 revízna a
kontrolná
komisia
starší zbormajster Šatka Branislav 2004
23

revízna a
kontrolná 
komisia

starší zbormajster

Bahno Ján 2004
24
člen
zbormajster 
Ocelík Jozef
2004
25 člen mladší zbormajster Ľuboš Matuščin 2008
26
člen
zbormajster 
Puček Adam
2008
27 člen nadrotmík   Maschtovský Henrich 2010
28 člen mladší zbormajster   Mikula Tomáš 2011
29
strojník
starší zbormajster
Števík Marek
2012
30
člen
rotník
Matlovičová Marcela
2012
31 člen vrchný hasič Pohorelcová Dominika 2012
32 člen

rotník

Prekopová Sabína 2013
33 člen rotník Švitel Michal 2013
34 člen rotník Matlovič Samuel

2013

35 člen rotník Švandtner Lukáš 2013
36 člen vrchný hasič Bagínová Timea

2014

37 člen starší hasič Suchánková Henrieta 2016
38 strojník zbormajster Rác Michal 2018
39 člen nadrotník Rácová Michaela 2018
40 člen starší hasič Burdejová Romana 2018
41 člen starší hasič Panáček Miroslav 2020

42

  člen   Katarína Burdejová  

 

 

 

 

 

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku